Hz.Ömer’in Suriye’ye seferlerinden birinden Medine’ye dönerken çölde bir çadıra rastladı. Çadıra yaklaşınca çadırın içinde yalnız başına yaşayan bir kadınla karşılaştı. Kadına:
– Ömer hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu. Kadın:
-Allah Ömer’in müstahakkını versin. Bütün halifeliği döneminde hazineden beş para bile alamadım, dedi. Hz. Ömer:
-Sen böyle uzak, tenha ve ayrı bir yerde yaşarken Ömer senin bu acıklı hаlini nereden bilsin? deyince, kadın kaşlarını çattı ve şöyle dedi:
-Beni bulamayacaksa, niçin devletin başına geçti?
Kadından bu sözleri duyan Hz. Ömer, bir kenara çekilip hıçkıra hıçkıra ağladı.