Çok Yaşa

Kral biri, çok önemli bir konuşma yapacakmış. Halk şehir meydanında toplanmış. Kral kürsüye çıkmış, tam konuşmaya başlayacakken kalabalıktan bir ses duyulmuş:

– Hapşuuu!..

Kral sormuş:

– Kim hapşırdı?

Cevap alamayınca, muhafız kıtasına emir vermiş:

– Ön sırayı kurşuna dizin!..

Ön sıradakiler yaylım ateşine tutulmuşlar. Kral yine sormuş:

– Kim hapşırdı?

Yine cevap yok. Yine yaylım ateş. Bir süre bu böyle devam etmiş. İlk on beş sıradakilerin hepsi ölmüş. Aynı soruyu on altıncı sıradakilere sorunca; çelimsiz bir adam yerinden kalkıp, boynunu bükmüş:

– Ben hapşırdım sayın kralım!..

Kral korkudan tir tir titreyen adama bakmış; aradığını bulmanın rahatlığı içinde bağırmış:

– Çok yaşa!..