Elçiye lüzum yok, Mısır’a Ben Geliyorum

Yavuz Sultan Selim 1515 yılında Dulkadiroğlu Alâeddin devletini Turnadağı savaşında mağlup ederek, bu ülkeyi de sınırlar içine katmıştı. Ancak Mısır Sultanı Gansu Gavri bir elçi göndererek, yapılan işgali protesto ediyordu..

Elçi, Yavuz Sultan Selim’e:

– “Hutbelerde Sultanımızın adı okunan memleketleri iade ediniz..!” dediğinde

Yavuz’da şöyle cevap verdi:

-”Sultanınıza söyleyin, hutbe ve sikkede adını muhafazası bizim memleketimiz olan Anadolu’da değil, Mısır’da düşünsün..”

Elçi başını yere eğip:

– “Ben bunları Sultanıma nasıl söylerim, siz bir elçi gönderin de o söylesin..” deyince

Yavuz da:

– “Elçiye lüzum yok, Mısır’a ben geliyorum..!” dedi..