Elinden Gelen

Gazeteci, küçük bir arsa boşluğunun kıyısında oturan, elindeki mandalinayı yerken çekirdeklerini de arada sırada etrafına tüküren, kasketli sakallı bir gence rastlar.

Kasketli sakallı gencin, yanına yaklaşarak:

— Keyifler yerinde mi? Yaşamından hoşnut musun?

Kasketli sakallı genç:

— Eh!! Elimden geleni yapmaya çalışıyorum işte!!.

Sonra bir çekirdek daha tükürüp sürdürür:

— Görüyorsun!! Mandalina ağaçları yetiştirmek için ekimle uğraşıyorum.