Öğrenciler

Bir gözlem:

Üniversitenin ilk günü dekan bir sınıfa girdi ve “Günaydın!” dedi. Sınıf hep birden; “Günaydın, hocam!” deyince, “A! Siz birinci sınıfsınız” dedi.

Sonra açıkladı:

Bir hoca sınıfa girip “Günaydın!” dediğinde, Hepsi, “Günaydın, hocam!” derse, birinci sınıftırlar;

Gazetelerini ortadan kaldırıp kitaplarını açarlarsa ikinci sınıftırlar;

Hocayı görmek için gazetelerinin yukarısından bakarlarsa üçüncü sınıftırlar;

Ayaklarını sıraya koyup gazetelerini okumaya devam ederlerse dördüncü sınıftırlar.

Hoca içeri girip “Günaydın!” dediğinde, bunu not alıyorlarsa master öğrencisidirler